L’Educació, una passió que connecta

Recurso 12-01
La passió per digitalitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge ha connectat edebé amb Google for Education.

Per a millorar la
qualitat educativa.

Per a millorar la 
personalització
de l’aprenentatge.

Una gran
aliança

edebé, únic partner de productes i

serveis educatius reconegut com a

pel desenvolupament de solucions innovadores

basades en els productes de Google for Education.

Adimat
La primera solució digital per a l’aprenentatge adaptatiu de les Matemàtiques de Primària, basada en la neurociència i en la intel·ligència artificial, amb un assistent virtual que ajuda el docent i guia l’alumne a través del tractament personalitzat del seu procés d’aprenentatge.
 
Edebé On+
Plataforma totalment integrada amb G Suite for Education i Google Classroom. Ofereix analítiques personalitzades del procés d’aprenentatge i un assistent virtual que ajuda el docent a adaptar-se al ritme de cada alumne mitjançant la personalització dels continguts.
Projectia
L’única plataforma especialitzada en la gestió de projectes educatius que facilita la posada en pràctica de l’ABP a les aules i l’avaluació competencial de tot el procés. Producte seleccionat per Simo Educación Innova el 2018.

Utilitzem les aplicacions digitals de Google for Education com a complement a les propostes educatives d’edebé.

RuedaBlanca

Formem els docents en:

La capacitació
didacticodigital
L'ús tècnic de
les eines i
aplicacions
RuedaBlanca

Apostamos por Chromebook porque potencia el trabajo con metodologías activas en el aula.

Permite el uso multiusuario y garantiza la navegación en un entorno seguro.
 

Formamos a los docentes en:

La Capacitació
didáctico-digital
El uso técnico de
las herramientas y
aplicaciones

Una gran aliança,